O МОЛИТВИ

Шта је хришћанска молитва?

То је начин нашег додира с Богом, кроз који изражавамо своју веру, наду и љубав.

Какве врсте молитве имамо?

Четири врсте: унутарња молитва, спољља молитва, лична молитва, и заједничка молитва.

Шта је унутарња молитва, а шта спољим молитва?

 Унутарња молитва се још зове и умна молитва. Она се врши у ћутању. Спољња молитва се говори гласно.

Кoлико често треба да се молимо?

То зависи од тога колико љубимо Бога. Што више волимо Бога, ми смо у чешћшем додиру с Њим. Најдостојнији су они које се непрестално моле Богу, према Христовој речи:"Треба се непрестано молити".

Какоје могуће молити се непрестано?

 Молити се непрестано могуће је умно или на унутарњи начин. Можемо упућивати Богу своје нечујне молитве чак и када путујемо или када радимо: хвалећи Га, славећи Га, или призивајући Његову помоћ.

Која је најкраћа нечујна молитва?

Господе Исусе смилуј се на мене!

Шта је лична, а шта заједничка молоитва?

Када се човек моли насамо, у себи или нечујно, то је лична молитва. Када се он придружује молитви других људи у цркви или на неком другом месту, таква се молитва зове јавна молитва.

Које су од ових молитава обавезне за свеког хришћанина?

Обе су обавезне за сваког хришћанина. Потребно је да се молимо тајно у себи, а такоће јавно и гласно. Када смо насамо. треба да се молимо свугде, а треба да се молимо и заједно с другим хришћанима у цркви. Светитељи чине то исто.

Које су главне мисли у свакој правилној молитви?

Свака правилан молитва обично има три дела: благодарење, мољење и слављење. Прво, благодаримо Богу за све што смо примили од Њега, друго молимо од Њега што нам је моментално потребно, и треће славимо и величамо Његову доброту, силу и славу.

 

НАЗАД